Soutěže

Dobrovolní hasiči roku 2013

PRODLUŽUJEME PŘIHLAŠOVACÍ OBDOBÍ! AŽ DO 13. ČERVENCE 2013 MŮŽETE HLÁSIT SVOU JEDNOTKU ČI SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DO SOUTĚŽE! ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ MŮŽETE VYPLŇOVAT AŽ DO SOBOTY 20.00 HODIN.

Již potřetí jsme zahájili soutěž Dobrovolní hasiči roku 2013. Do této soutěže se můžete přihlásit od 2. dubna do 13. července 2013. Soutěží se ve dvou kategoriích, do kterých se mohou hlásit dobrovolní hasiči z celé České republiky – kategorie pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obce a kategorie pro sbory dobrovolných hasičů nebo hasičské sbory.


Stejně jako v loňském roce byla zahájena i doprovodná fotosoutěž „Já, hasič“, která je soutěží o nejlepší fotografii s hasičskou tematikou. Mohou se jí zúčastnit jak profesionální, tak amatérští fotografové. Do soutěže se přihlásíte prostřednictvím elektronického formuláře a zároveň musíte fotografii odeslat poštovní zásilkou na adresu pořadatele v elektronické podobě na CD nosiči v jejich plné kvalitě a rozlišení.
Uzávěrka fotosoutěže je 31. července 2013.

Kontaktní údaje pro zaslání CD nosiče s fotografiemi jsou:

Magnus Regio, s. r. o., Dvořákova 14, Brno 602 00.

Obálka bude opatřena heslem „FOTOSOUTĚŽ“.

Více informací najdete v pravidlech fotosoutěže.

 

Jako jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se můžete přihlásit s jakýmkoli zásahem, který považujete za nejúspěšnější a nejdůležitější pro svou obec. Nemusí se jednat přímo o hrdinské činy, ale může jít o řešení mimořádných událostí, poskytnutí jiné technické pomoci či preventivní zásah, kterým jste odvrátili hrozící nebezpečí. Hasičské sbory se mohou přihlásit s akcemi, které byly pro jejich obec nejpřínosnější (zvyšují prestiž sboru, rozvíjejí kulturní život v obci či jiným způsobem šíří dobré jméno dobrovolných hasičů). Všechny přihlášené zásahy a akce musí prokazatelně proběhnout v období od 1. července 2012 do 30. června 2013.

Soutěžící budou hodnoceni nejprve odbornou porotou, která posoudí přihlášené akce z hlediska náročnosti a jejich průběhu. Takto komise vybere 5 finalistů pro každou soutěžní oblast. Těmi jsou Sever Moravy, Jih Moravy, Východ Čech, Střed-sever Čech a Jih-západ Čech. Výčet krajů, které patří do jednotlivých soutěžních oblastí, najdete níže v přehledném nákresu. Z těchto finalistů vybere pak veřejnost absolutní vítěze svým hlasováním.

Členy odborné poroty jsou zástupci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravské hasičské jednoty, organizátora soutěže a generálního partnera soutěže RWE.S jakýmikoli dotazy neváhejte kontaktovat produkční soutěže:
Irena Varaďová
tel: 774 112 139
e-mail: i.varadova@magnusregio.cz

Dobrovolní hasiči roku 2013 Dobrovolní hasiči roku 2013 Dobrovolní hasiči roku 2013 Dobrovolní hasiči roku 2013 Dobrovolní hasiči roku 2013 Dobrovolní hasiči roku 2013 Bookmark and Share

Vstoupit do diskuze


ERROR

Soubory:
Partneři souteže

 

 
Newsletter
Aktuální číslo ke stažení
cerven-2014 (5,5 MB)
Ve formátu PDF
Partneři