V Ostravě změří znečištění vzduchu speciální auto

Celých sto dní bude v Ostravě měřit znečištění vzduchu speciální mobilní vůz. Jeho provoz přijde město na bezmála milion korun. Ostravští úředníci se tak snaží ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě udělat další krok ke zlepšení kvality ovzduší ve městě.

V Brně otevřeli padesát nových laboratoří pro výzkum toxických látek

Do nových laboratoří se mohou nastěhovat brněnští vědci zkoumající znečištění životního prostředí toxickými látkami. Právě jim má totiž sloužit včera otevřený pavilon Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) v Univerzitním kampusu Bohunice Masarykovy univerzity. Stavba pavilonu za 238 milionů korun s bezmála padesáti laboratořemi a dvěma velkými posluchárnami je součástí rozsáhlejšího projektu CETOCOEN financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Český a polský ministr životního prostředí se sejdou kvůli špatnému ovzduší v Moravskoslezském kraji

Na semináři Ovzduší a zdraví se 8. listopadu sejdou český ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a jeho polský protějšek Marcin Korolec, aby probrali možná řešení špatné kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji. Bude to tak první česko-polské jednání od chvíle, kdy v tuzemsku vstoupil v platnost nový zákon o ochraně ovzduší. S jeho nevyhovující kvalitou se v Česku nejvíce potýká právě Moravskoslezský kraj.

Kopřivnický městský úřad lidem půjčí kompostéry

Město Kopřivnice spustilo novou kampaň, která radí lidem, jak nakládat s bioodpadem a organickými zbytky z domácností. Kromě toho se rozhodlo podpořit občany, kteří mají zájem o kompostování, bezplatným zapůjčením kompostérů do domácností.

Třídění a recyklace odpadů v obcích trvale roste

Údaje za poslední roky potvrzují, že oddělený sběr využitelných komunálních odpadů (plast, papír, sklo, nápojový karton, kov) se stal trvalou a důležitou součástí odpadového hospodářství většiny obcí a je občany nejen velmi dobře přijímán, ale i vyžadován.

U slepých ramen Moravy vznikla rozsahem unikátní broukoviště

Kmeny až stoletých lip ze skácených břehových porostů u řeky Moravy poslouží na pěti vybraných lokalitách jako domov pro nepřeberné množství živočichů. Během přípravných prací na budování protipovodňové ochrany Uh. Hradiště a Starého Města zde Povodí Moravy vytvořilo unikátní broukoviště.

Podílu na znečišťování ovzduší vévodí doprava a domácnosti

Tradičně největším znečišťovatelem ovzduší jsou dopravní exhalace, které se na celkovém vypouštění škodlivin podílejí 49 %. Domácnosti s 31 % jsou na druhém místě. Během jediného kalendářního roku vyprodukují domácnosti topící tuhými palivy více než 19 kilotun prachu, na celkovém znečištění ovzduší se tak podílejí více než třiceti procenty.

Češi utratili 1,6 miliardy korun za biopotraviny

Obrat biopotravin včetně vývozu dosáhl v roce 2010 přibližně 2,1 miliardy korun. Čeští spotřebitelé za ně utratili 1,6 miliardy korun, což bylo zhruba stejně jako v roce 2009. Průměrná roční spotřeba na obyvatele zůstává pod hranicí 200 korun, podíl biopotravin na celkové spotřebě stagnuje okolo 0,7 %.

Nevládní organizace protestují proti změnám v IRZ

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba převzal z rukou zástupců neziskové organizace Arnika symbolické pohlednice občanů, kteří se vyslovili proti změnám v Integrovaném registru znečišťování (IRZ). Těmi chce úřad zvýšit konkurenceschopnost českých podniků, podle Arniky však Čechům hrozí, že se v budoucnu nedostanou k informacím o emisích toxických látek.

V Ostravě odstartuje kampaň „Dýcháme to, čím topíme“

Cílem kampaně zaměřené na Moravskoslezský kraj, která je hrazená z prostředků EU, je snížit úroveň znečištění ovzduší, na kterém se v regionu z bezmála jedné třetiny podílí lokální topeniště. Kampaň potrvá od 9. února až do konce března

První strana | Předchozí | 1 2 3 4 | Následující | Poslední strana


Soubory:
Newsletter
Aktuální číslo ke stažení
cerven-2014 (5,5 MB)
Ve formátu PDF
Partneři