Evropští komisaři podporují lodní dopravu. Ale jen tu ekologickou

Evropští komisaři vydávají nové pokyny pro vnitrozemskou plavbu a ochranu přírody. Snaží se tak pomoci tomuto významnému dopravnímu odvětví při uplatňování směrnic Evropské unie (EU) o ochraně ptáků a přírodních stanovišť. Ve vydaném dokumentu zároveň zdůrazňují význam vodních cest pro zajištění dlouhodobě udržitelné dopravní sítě EU.

Ve vodárenství klesají zisky, i když příjmy rostou

Odvětví vodárenství podléhá konjunkturálním vlivům posledních let méně především proto, že velikost trhu je víceméně stabilní. Celkové tržby sledovaného vzorku 66 společností v období 2008-2010 vzrostly o 7,8 % na 27,9 miliardy korun, zatímco kumulovaný hospodářský výsledek poklesl o 4 % na 2,1 miliardy korun.

Baťův kanál: opravené plavební komory, nová přístaviště a více lodí

Slavnostní odemykání plavební sezóny, otevření tří nových přístavišť i posílení lodního parku čeká mimo jiné letos turisty na Baťově kanálu. O víkendové sobotě zahájili sezónu na souběžné cyklostezce milovníci pohybu na kole a hned poté se o prvním květnovém dnu otevřela nová přístaviště Strážnice a Sudoměřice-Výklopník. Třetí ve Spytihněvi pak oficiálně zahájí provoz 16. června.

Brněnská přehrada bude mít opravené břehy pro lepší koupání

Opravy břehového opevnění, dlažeb a schodů čekají postupně letos i v příštím roce nejen břehy řeky Svratky v Brně-Bystrci, ale i Brněnské přehrady v lokalitách Rakovecká zátoka a Kozí Horka.

Čištění Brněnské přehrady od sinic po zimní přestávce znovu startuje

Z hladiny a okolí Brněnské přehrady odvezli pracovníci Povodí Moravy v uplynulých dnech více než 320 tun odpadků a naplavenin. Předznamenali tak další sezónu projektu, jehož cílem je do konce roku 2012 výrazně snížit množství dostupných živin ve vodě a zamezit tím masovému výskytu sinic.

Těžba sedimentů v luhačovické nádrži skončila

Nákladní auta odvezla z luhačovické nádrže poslední kubíky sedimentů. Návštěvníci Luhačovicka tak budou mít po několika letech možnost okoupat se v čisté vodě bez sinic. Voda se do nádrže bude znovu pouštět nejpozději v květnu tohoto roku.

Obce v Pobečví podpořily novou protipovodňovou koncepci

Patnáct měst a obcí podél 40 kilometrového úseku řeky Bečvy může mít vybudovánu komplexní protipovodňovou ochranu. Kolem 110 tisíc lidí, kteří mají ještě v živé paměti povodeň z roku 1997, má reálnou šanci být v dohledné době chráněno až před padesátiletou vodou. V případě výstavby poldru Teplice pak před více než stoletou.

Na řekách a nádržích se vytváří led. Vstup na něj ale není bezpečný

Tloušťka ledu na řekách a vodních nádržích ve správě Povodí Moravy se k dnešnímu dni pohybuje v rozmezí od 5 do 20 centimetrů. Přestože se síla ledu může jevit jako bezpečná, Povodí Moravy varuje před vstupem na zamrzlou plochu. Síla ledu je totiž na mnoha místech proměnlivá a není tak bezpečná.

Ve Velkém Meziříčí bude zahájena stavba protipovodňové ochrany

Povodí Moravy zahájí výstavbu protipovodňové ochrany města Velké Meziříčí. Spočívá mimo jiné ve zvýšení kapacity koryt toků Balinky a Oslavy včetně vybudování nábřežních zdí nebo zemních hrází. Zhruba za 170 milionů korun bude město chráněno i před takzvanou stoletou vodou.

Na Baťově kanálu vzniknou tři nová přístaviště

Zájemci o turistickou plavbu na Baťově kanále budou mít k dispozici tři nová místa pro zakotvení lodí. Z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury zde vzniknou Přístaviště Spytihněv, Stání plavidel Strážnice a Přístaviště Sudoměřice – Výklopník.

První strana | Předchozí | 1 2 3 4 | Následující | Poslední strana


Soubory:
Newsletter
Aktuální číslo ke stažení
cerven-2014 (5,5 MB)
Ve formátu PDF
Partneři