Ministr schválil dotace na obnovu a rozvoj venkovských obcí

07.05.2012

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský schválil v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova celkem 531 projektů obcí v celkové výši 161 milionů korun.

Během výzvy bylo v pěti dotačních titulech přijato celkem 1641 žádostí o dotaci v celkové výši požadovaných finančních prostředků 480 mil. Kč. V rámci tohoto programu byly schváleny dotace na projekty obcí, které jsou zaměřeny především na zlepšení podmínek pro život dětí a mládeže na venkově, úpravy zeleně v intravilánu obcí a na obnovu drobných sakrálních staveb.

 

Přehled schválených žádostí a náhradních žádostí je uveden na webu ministerstva pro místní rozvoj zde

Přehled dotačních titulů
Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
Dotační titul č. 5 - Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti 

(red)


Soubory:
Newsletter
Aktuální číslo ke stažení
cerven-2014 (5,5 MB)
Ve formátu PDF
Partneři