Důvěra podnikatelů i spotřebitelů se snížila

24.05.2012

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v květnu opět snížila. Souhrnný indikátor důvěryse ve srovnání s dubnem snížil o 1,6 bodu. Mezi podnikateli se důvěra v ekonomiku mírně zvýšila jen v obchodě; ve stavebnictví, ve vybraných službách a v průmyslu klesla.

Důvěra spotřebitelů se snížila také. Ve srovnání s hodnotou v květnu 2011 je souhrnný indikátor důvěry nižší.

V průmyslu se v květnu hodnocení současné celkové ekonomické situace snížilo. Hodnocení současné celkové a zahraniční poptávky se snížilo také. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce nepatrný pokles tempa výrobní činnosti a také tempa zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou nižší než v dubnu. Celkově se důvěra v průmyslu oproti minulému měsíci snížila a oproti hodnotám z května 2011 je také nižší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v květnu téměř nezměnilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti dubnu snížilo. Respondenti očekávají mírné zlepšení ve stavební činnosti a stejně tak i mírné zvýšení zaměstnanosti. Zajištění práce zakázkami se mírně snížilo. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři měsíce jsou nižší než v dubnu, pro příštích šest měsíců zůstaly stejné. Celkově se důvěra ve stavebnictví v květnu snížila a je stále nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace oproti dubnu téměř nezměnilo. Zásoby se nezměnily také. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou oproti minulému měsíci vyšší. Celkově se v květnu důvěra v obchodě meziměsíčně mírně zvýšila, ale v meziročním srovnání je stále nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb se v květnu hodnocení současné ekonomické situace oproti dubnu zvýšilo. Hodnocení poptávky se snížilo, stejně tak i její očekávání pro příští tři měsíce. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou nižší než v dubnu. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně snížila a i v meziročním srovnání je nižší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v květnu meziměsíčně snížil a i v meziročním srovnání je stále nižší. Ze šetření mezi spotřebiteli v květnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců zvýšily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace i ze zhoršení jejich vlastní finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se nepatrně snížil. Úmysl spořit se snížil také. Respondenti se i nadále obávají růstu cen.

(red)


Soubory:
Newsletter
Aktuální číslo ke stažení
cerven-2014 (5,5 MB)
Ve formátu PDF
Partneři